top of page

Årsrapport om åpenhetsloven
Riecon AS - 2023

Åpenhetsloven

Riecon AS er underlagt den norske åpenhetsloven.

Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med å produsere varer og yte tjenester. Videre har åpenhetsloven som mål å sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Riecon har gjennomgått risikoer for uheldig påvirkning, og kommuniserer med våre leverandører for å sikre respekt for menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vår forretningsmodell er å levere komplette løsninger for energirelaterte oppgaver inkludert energirevisjon, elektroinstallasjon, energioppfølging og energirådgivning. Gjennom vår virksomhet bidrar Riecon AS til et redusert energiforbruk og i samarbeid med våre kunder arbeider vi for miljøvennlige løsninger.

Retningslinjer og prosedyrer​

Retningslinjer og prosedyrer for håndtering av faktiske og mulige negative påvirkninger på grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

  • Vi mener en kombinasjon av kunnskap og teknologi bør brukes som et positivt bidrag til et bedre samfunn, inkludert å fremme fokus og tiltak for redusert energiforbruk
     

  • Vi bryr oss om våre leverandører, kunder og sluttbrukere.
     

Vår tilnærming til å fremme menneskerettigheter ved å følge norske lover,  prinsipper og normer gjennom retningslinjer og standarder for å sikre ansvarlig drift.

Våre etiske retningslinjer​

Våre etiske retningslinjer etablerer hensiktsmessige standarder for atferd på nøkkelområder for alle våre ansatte.

Å støtte og respektere menneskerettighetene er en naturlig del av vårt arbeid, og vi godtar ingen unntak fra dette uansett grunn. Vi forventer etisk oppførsel i alle aspekter, gjennom selskapets prosesser og profesjonelle relasjoner.

Brudd på eller manglende overholdelse av juridiske regler, skriftlige etiske retningslinjer eller etiske normer håndteres og kan innebære ansvar i henhold til norsk rett. Dette gjelder enhver person ansatt av, som leverer arbeid eller tjenester til eller på annen måte er engasjert av Riecon AS.

Arbeidsstandarder

Riecon AS har som mål å være en målrettet og utmerket arbeidsplass og bruker de høyeste standarder for arbeidsforhold.

bottom of page